ORGANIZACIJA

Skupština Predstavnici članova Srpskog čirliding i čirdens saveza
Predsednik saveza Dragana Ilić
Generalni sekretar Momčilo Ilić
Tehnički sekretar Ljiljana Novaković
Upravni odbor Dragana Ilić, predsednik Upravnog odbora

Ljiljana Bojović, član

Vesna Lukić, član

Dušica Pakić, član

Momčilo Ilić, generalni sekretar

Komisija za izdavanje dozvola za rad Nenad Ilić

Svetlana Petronijević

Dragana Ilić

Doktor saveza DR Bojan Ćećez, specijalista sportske medicine
Glavni trener Dragana Ilić
Trener-rukovodilac programa za razvoj ženskog sporta Maja Bašić
Trener-rukovodilac programa razvoja dečijeg i omladinskog sporta Nenad Ilić
Nadzorni odbor Mihailo Ilić, predsednik nadzornog odbora

Kristina Aleksić, član

Vladimir Vranić, član

Disciplinski delegat Katarina Damjanović