SRPSKI ČIRLIDING I ČIRDENS SAVEZ

Belgrade International Cheer Open 2019
Belgrade International Cheer Open 2019
Belgrade International Cheer Open 2019

Belgrade International Open 2019 Serbia
Sportski centar Master Beograd – 30.11. i 01.12.2019.

Organizator:

Srpski čirliding i čirdens savez
Datum:
30.11.2019. subota
01.12.2019. nedelja
Mesto: Sportski centar Master Ulica Cvetna 4, Beograd (Zemun)

Seminar – 03.03.2019. – Beograd

Seminar i ispit za sticanje zvanja nacionalnog sudije za cheerleading i cheer performans

Državno prvenstvo – 23.03.2019. – Beograd

Državno cheerleading i cheer perfomans prvenstvo i Beograd cheer open „Put do Pobede“ 2019

Orlando – Walt Disney World – Florida, USA – 24.-26.04.2019

ICU Svetsko cheerleading i cheer performans prvenstvo za seniore i juniore

lOGO ZVANIČNIH INSTITUCIJA

Close Menu